18 OCTOMBRIE - 5 NOIEMBRIE

INFORMARE CETĂȚENI

Primăria informează cetăţenii cu privire la modalităţile de implicare, responsabilităţi, atribuţii. Înscrierea participanţilor se realizează pe platforma online a Primăriei.
6 NOIEMBRIE - 7 DECEMBRIE

DEPUNERE PROIECTE

Depunerea proiectelor de către cetăţeni/grupuri de cetăţeni/O.N.G-uri pe platforma online. Cetăţenii propun idei şi proiecte pentru dezvoltarea localităţii.
8 DECEMBRIE - 12 IANUARIE

ANALIZĂ, EVALUARE

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi juridice ce va fi realizată de către Comisia de evaluare. În urma acestei verificări se va stabili lista proiectelor eligibile, primiri contestații, soluționare contestații
13 IANUARIE - 12 FEBRUARIE

VOT CETĂȚENI

Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
13 FEBRUARIE - 15 FEBRUARIE

AFIȘARE PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE

Anunţarea proiectelor câştigătoare, proiectele sunt selectate, conform procedurii de selecţie.